Home » Dipartiment tal-Malti » Attivitajiet » Żjara mill-poeta Adrian Grima

Żjara mill-poeta Adrian Grima

Nhar it-Tnejn 11 ta’ April żar l-iskola tagħna l-poeta żagħżugħ Adrian Grima. Adrian iltaqa’ mal-istudenti tal-Form 4 (GRP A – Malti) u magħhom qasam l-esperjenza tiegħu bħala poeta. Stqarr mal-istudenti li beda jikteb minn mindu kellu 14-il sena u dak iż-żmien kien jikteb poeżiji tad-daħq bil-Malti u bl-Ingliż. Maż-żmien intebaħ li kien aktar komdu jikteb bil-Malti milli bl-Ingliż u minn dakinhar qatt aktar ma kiteb bl-Ingliż. Qal ukoll li l-poeżiji tiegħu huma maqlubin għal bosta lingwi fosthom bil-Franċiż u bl-Ingliż. Fost il-ħafna poeżiji li kiteb, saret diskussjoni dwar żewġ poeżiji partikulari: “B’Idejna” u “Aċitilena”. Din kienet esperjenza mill-isbaħ li matulha l-istudenti fehmu u ntebħu li l-poeti mhumiex kollha anzjani jew mejtin.

image

Comments are closed.