Home » Dipartiment tal-Malti » Riżorsi » Il-Ħames Sena » Żagħżugħ ta’ Dejjem ta’ Dun Karm Psaila

Żagħżugħ ta’ Dejjem ta’ Dun Karm Psaila

Dan hu filmat ta’ poeżija fis-sillabu taċ-ĊES tar-Raba’ u l-Ħames sena magħmul mis-Sur Stefano Farrugia

Comments are closed.