Home » General News and Articles » Taħriġ għall-istudenti u l-ġenituri

Taħriġ għall-istudenti u l-ġenituri

Inħeġġu lil ġenituri u l-istudenti KOLLHA sabiex jaċċessaw waħda minn dawn is-sessjonijiet ta’ taħriġ.

We encourage ALL parents and students to register for any of the below training sessions.

https://newsbreak.edu.mt/2020/07/29/tahrig-ghall-edukaturi-studenti-u-genituri-fl-uzu-tal-microsoft-teams/

Comments are closed.