Reċensjoni

Reċensjoni tal-ktieb “Arloġġ u Tila” ta’ Roberta Bajada

arlogg u tila

Missier Ponsjetta u Peter Van der Mark sparixxa. Ħareġ mid-dar u ħadd ma rah iżjed. U hekk f’salt, l-aħwa jsibu ruħhom mingħajr ġenituri, jgħixu fid-dar enormi taz-ziju Alfonso. Hemmhekk, Ponsjetta u ħuha jispiċċaw imġiegħla jnaddfu u jikinsu, u bilkemm jistgħu joħorġu mid-dar. Imma meta Romeo, il-ġardinar, jagħtiha arloġġ misterjuż, Ponsjetta tiskopri li hemm xi ħaġa stramba ħafna għaddejja f’dik id-dar.

Intant, ġewwa l-Polonja, iqum ferment kbir għax pittura famuża mad-dinja kollha sparixxiet mis-sala ta’ mużew. Anzi mhux sparixxiet, iżda żvujtat …

Lura fiż-żmien: fis-seklu ħmistax, iż-żagħżugħa Cecilia Gallerani tippoża għal ritratt quddiem il-pittur Leonardo Da Vinci — hekk żgur li ssaħħar lid-Duka u jiżżewwiġha …

Imma x’għandu x’jaqsam dak li ġara sitt mitt sena ilu, ma’ Ponsjetta, Peter u l-għajbien ta’ missierhom?

Rumanz b’avventura mill-aqwa li tħallik bla nifs!

Comments are closed.