Home » Dipartiment tal-Malti » Xogħol l-istudenti » Il-Ħames Sena » L-album ta’ ħajti!

L-album ta’ ħajti!

Federico, illum xiħ sewwa, intefa’ bilqiegħda fuq pultruna u bħalma kien iħobb jagħmel ta’ sikwit, qabad l-album tar-ritratti u beda jqalleb. Kemm tifkiriet ġew quddiem għajnejh, tifkiriet u ritratti li jqanqlulu nostalġija għaż-żmien tat-tfulija u taż-żgħożija, kemm dawk barka mis-sema, kif ukoll dawk li jisħet is-siegħa u l-mument li seħħew… kompli aqra hawn…

Xogħol ta’ Josela Psaila ta’ Form 5 Coral

Comments are closed.