Home » Dipartiment tal-Malti » Attivitajiet » It-tnedija tal-proġett “L-Għodda f’Idejk”

It-tnedija tal-proġett “L-Għodda f’Idejk”

Nhar it-Tlieta l-1 ta’ Marzu, fl-iskola tagħna saret it-tnedija tal-proġett “L-Għodda f’Idejk” imfassal mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Il-programm inbeda b’kelmtejn ta’ merħba mill-Kap tal-Iskola, is-Sa Anna Spiteri Meilak. Wara saret reċta oriġinali mtellgħa minn Nicole Callus (1 CORAL) u Chenille Catania (1 GARNET) dwar il-leġġenda magħrufa tal-Kastell Żamitellu. Il-programm kompla permezz ta’ preżentazzjoni mużikali ta’ “Il-Maltija” minn grupp ta’ studenti mmexxija mis-Sur Pierre Grech, l-għalliem tal-mużika. L-istudenti involuti huma: Mariah Barbara, Mariah Zahra, Kurt Zahra (2 JADE) — klarinett, Carlos Lucas (1 RUBY) — trumbetta, Thomas Farrugia (1 JADE) — perkussjoni u Yasmine Micallef (3 CORAL) — flawt.  Segwiet reċta oriġinali oħra mtellgħa minn Sera Bonanno u Christine Desira (1 CORAL) bl-isem ta’ “Il-Bużnanna Katerin”. Wieħed mill-Uffiċjal Edukattiv tal-Malti tkellem dwar il-Proġett “L-Għodda f’Idejk”. Kien hemm ukoll preżentazzjoni tal-pakkett ta’ kotba u riżorsi lill-għalliema tal-Malti mill-Onorevoli Ministru tal-Edukazzjoni, is-Sur Evarist Bartolo. Fl-aħħar nett saret preżentazzjoni ta’ pittura oriġinali ta’ Albert Mizzi (2 OPAL)  mnebbħa mill-poeżija “Ġejja x-Xita” ta’ Mary Meilak lill-Ministru tal-Edukazzjoni bħala tifkira tal-okkażjoni.

Comments are closed.