Home » Digital Literacy » Embed Digital Literacy Awards

Embed Digital Literacy Awards

Id-Direttorat għal-Litteriżmu u l-Ħiliet Trasversali Diġitali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni se jiċċelebra numru ta’ iniżjattivi marbuta mal-litteriżmu diġitali ppreżentati minn għadd ta’ edukaturi nhar it-Tlieta, is-26 ta’ Jannar 2021 fis-16.30. Din is-sena ġew sottomessi 139 inizjattiva, li juru kif it-teknoloġiji jistgħu jiġu integrati b’mod tajjeb. Matul dan l-avveniment, ser jiġu ppremjati wkoll l-aħjar proġetti tal-eTwinning  

L-Onor. Ministru Dr Justyne Caruana u s-Segretarju Permanenti Dr Frank Fabri huma mistennija li jindirizzawna. Id-diskors ewlieni, iffukat fuq it-testi diġitali li t-tfal jużaw u dawk li joħolqu, ser ikun mogħti minn Dr Parry, lekċerer fl-Universita’ ta’ Sheffield 

Ġentilment mistieden mistiedna tattendi għal din il-live event billi tagħfas il-ħolqa: 

https://tinyurl.com/embeddigitalliteracyawards2020


The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills within the Ministry for Education is going to celebrate the digital literacy initiatives submitted by a number of educators on Tuesday, 26th January 2021 at 16.30.  This year 139 initiatives, showing how technologies can be been integrated in a meaningful way, were submitted.   During this event, awards for the best eTwinning projects will also be awarded 

Hon. Minister Dr Justyne Caruana and Permanent Secretary Dr Frank Fabri are expected to address us.   The keynote speech, focusing on digital texts which children engage with and create, is going to be addressed by Dr Becky Parry,  lecturer at the University of Sheffield.  

You are cordially invited to attend this live event by clicking the link: 

https://tinyurl.com/embeddigitalliteracyawards2020

Comments are closed.