Home » General News and Articles » ECDL July 2017 Registrations

ECDL July 2017 Registrations

ECDL APPLICATION FORM / FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI TAL-ECDL


Dear Parents and Guardians,

The Examinations Department (Education Directorates) will be accepting applications from candidates in Year 7 (Form1), Year 8 (Form2), Year 9 (Form3), Year 10 (Form4) and Year 11 (Form5) who are interested in sitting for the ECDL Examinations in July 2017.

Students requesting special arrangements are to contact the Examinations Department on 25982963 by not later than Monday 3rd April 2017.

  • Year 7 (Form 1) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) Exam.
  • Year 8 (Form 2) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) and/or Word Processing (MS Word) Exams or Resit.
  • Year 9 (Form 3) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) and/or Word Processing (MS Word) and/or Online Essentials Exams or Resits.
  • Year 10 (Form 4) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) and/or Word Processing (MS Word) and/or Online Essentials and/or Computer Essentials and/or Spreadsheets (MS Excel) Exams or Resits.
  • Year 11 (Form 5) students can apply for Using Databases (MS Access) and/or any other pending Module.

Interested Students are to print and fill in the attached application and hand it to their ICT teacher by not later than Thursday, 23rd March, 2017.


Għeżież Ġenituri/Gwardjani,

Id-Dipartiment tal-Eżamijiet fi ħdan id-Direttorati tal-Edukazzjoni se jkun qed jaċċetta applikazzjonijiet mingħand kandidati tas-7 Sena (Form1), tat-8 Sena (Form2), id-9 Sena (Form3), l-10 Sena (Form4) u l-11-il Sena (Form5) li huma nteressati li jagħmlu l-Eżamijiet tal-ECDL f’Lulju 2017.

Studenti li għandhom bżonn arranġamenti speċjali, huma mitlub iċemplu lid-Dipartiment tal-Eżamijiet fuq in-numru 25982963 sa mhux aktar tard mit-Tnejn 3 t’April 2017.

  • Studenti tas-7 Sena (Form 1) jistgħu japplikaw għall-Eżami tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint).
  • Studenti tat-8 Sena (Form 2) jistgħu japplikaw għall-Eżami/Resit tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint) u/jew ‘Word Processing’ (MS Word).
  • Studenti tad-9 Sena (Form 3) jistgħu japplikaw għall-Eżamijiet/Resits tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint) u/jew ‘Word Processing’ (MS Word) u/jew ‘Online Essentials’.
  • Studenti tal-10 Sena (Form 4) jistgħu japplikaw għall-Eżamijiet/Resits tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint) u/jew ‘Word Processing’ (MS Word) u/jew ‘Online Essentials’ u/jew ‘Computer Essentials’ u/jew ‘Spreadsheets’ (MS Excel).
  • Studenti tal-11-il Sena (Form 5) jistgħu japplikaw għall-Eżami tad-‘Databases’ (MS Access) u/jew xi eżamjiet oħra li jkun jonqoshom jagħmlu.

Studenti interessati għandhom jipprintjaw u jimlew l-applikazzjoni mehmuza u jgħadduha lill-għalliem/a tal-ICT sa mhux aktar tard mill-Ħamis 23 ta’ Marzu 2017.

Comments are closed.