Home » General News and Articles » ECDL January/February 2017 Registrations

ECDL January/February 2017 Registrations

ECDL APPLICATION FORM / FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI TAL-ECDL


Dear Parents and Guardians,

The Examinations Department (Education Directorates) will be accepting applications from candidates in Year 8 (Form2), Year 9 (Form3), Year 10 (Form4) and Year 11 (Form5) who are interested in sitting for the ECDL Examinations in January/February 2017. These Examinations will be held on Saturdays.

Students requesting special arrangements are to contact the Examinations Department on 25982963 by not later than Friday 21st October 2016.

  • Year 8 (Form 2) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) Exam or Resit.
  • Year 9 (Form 3) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) and/or Word Processing (MS Word) Exams or Resits.
  • Year 10 (Form 4) students can apply for Presentation (MS PowerPoint), Word Processing (MS Word) and/or Online Essentials Exams or Resits.
  • Year 11 (Form 5) students can apply for Using Databases (MS Access) and/or any other pending Module.

Interested Students are to print and fill in the attached application and hand it to their ICT teacher by not later than Monday, 10th October, 2016.


Għeżież Ġenituri/Gwardjani,

Id-Dipartiment tal-Eżamijiet fi ħdan id-Direttorati tal-Edukazzjoni se jkun qed jaċċetta applikazzjonijiet mingħand kandidati tat-8 Sena (Form2), id-9 Sena (Form3), l-10 Sena (Form4) u l-11-il Sena (Form5) li huma nteressati li jagħmlu l-Eżamijiet tal-ECDL f’Jannar/Frar 2017. Dawn l-Eżamijiet se jsiru nhar ta’ Sibt.

Studenti li għandhom bżonn arranġamenti speċjali, huma mitlub iċemplu lid-Dipartiment tal-Eżamijiet fuq in-numru 25982963 sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 21 t’Ottubru 2016.

  • Studenti tat-8 Sena (Form 2) jistgħu japplikaw għall-Eżami/Resit tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint).
  • Studenti tad-9 Sena (Form 3) jistgħu japplikaw għall-Eżamijiet/Resits tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint u/jew ‘Word Processing’ (MS Word)
  • Studenti tal-10 Sena (Form 4) jistgħu japplikaw għall-Eżamijiet/Resits tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint, ‘Word Processing’ (MS Word) u/jew ‘Online Essentials’.
  • Studenti tal-11-il Sena (Form 5) jistgħu japplikaw għall-Eżami tad-‘Databases’ (MS Access) u/jew xi eżamjiet oħra li jkun jonqoshom jagħmlu.

Studenti interessati għandhom jipprintjaw u jimlew l-applikazzjoni mehmuza u jgħadduha lill-għalliem/a tal-ICT sa mhux aktar tard mit-Tnejn 10 t’Ottubru 2016.

Comments are closed.