Home » Dipartiment tal-Malti » Attivitajiet » Attivita’: X’Aħna Smart!

Attivita’: X’Aħna Smart!

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Frar l-istudenti tat-tielet sena kellhom l-opportunità li jattendu għal attività marbuta mar-rumanz X’Aħna Smart! miktub minn Stephen Lughermo, għalliem tal-Malti fl-iskola tagħna. Dan ir-rumanz, li rebaħ il-Konkors Letteratura għaż-Żgħażagħ 2014, huwa inkluż fil-lista ta’ rumanzi li l-istudenti tat-tielet sena jistgħu jużaw għall-proġett tagħhom. Għalhekk kien xieraq li jsiru jafu iktar dwaru u dwar il-kitba tiegħu.
L-attività bdiet b’introduzzjoni qasira mis-Sur Formosa, il-librar tal-iskola, li tkellem ftit dwar il-ġrajja u xi karattri tar-rumanz. Imbagħad kien imiss lil Bernice Mifsud u Chanelle Zammit li, b’reċta żgħira, taw idea ta’ x’se tkun tinvolvi l-attività. Wara dan, l-istudenti kellhom iċ-ċans li jaraw filmat ta’ kapitlu tal-ktieb li fih, fost l-oħrajn, ħadu sehem Kirsty Collins u Sarah Marie Mifsud.
Fi tmiem il-filmat, tliet studenti oħra tat-tielet sena (Kristy Xuereb, Yasmin Micallef u Christine Galea) intervistaw lis-Sur Lughermo b’sensiela ta’ mistoqsijiet dwar il-kitba kreattiva u dwar ir-rumanz innifsu. Finalment, l-attività ġiet fi tmiemha b’xena oħra mill-ktieb li kienet twaħħad ir-reċtar mal-filmati.
Nittamaw li attivitajiet ta’ dan it-tip ikomplu jħeġġu l-istudenti jersqu dejjem aktar lejn id-dinja msaħħra tal-qari.

Comments are closed.