Home » General News and Articles » Aqra fis-Sajf

Aqra fis-Sajf

Dear Parents/caregivers,

As part of the ‘Aqra fis-Sajf’ campaign by the National Literacy Agency, kindly note that during the summer holidays the school library shall open every Wednesday from 8.30am to 12.30pm. We invite you to make good use of this opportunity and encourage your children to keep on reading in summer.


Għeżież ġenituri/kustodji,

Bħala parti mill-kampanja “Aqra fis-Sajf” tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, nixtiequ ninfurmawkom li matul il-btajjel tas-sajf il-librerija tal-iskola se tiftaħ kull nhar t’Erbgħa mit-8.30 sa 12.30. Aħna nistednukom sabiex tagħmlu użu tajjeb minn din l-opportunità u tħeġġu lit-tfal tagħkom jibqgħu jaqraw fis-sajf.

Comments are closed.