Reċensjoni

Reċensjoni “Ħolm tal-Milied?” ta’ Trevor Zahra

Ktieb li wieħed għandu jaqra f’dawn il-ġranet sbieħ tal-Milied huwa bla dubju Ħolm tal-Milied? ta’ Trevor Żahra. Din il-ġrajja fantastika tlaqqagħna ma’ Leli u l-ħolm stramb tiegħu.
Tgħid, il-Milied x’kellu merfugħ għal Leli…jiem ta’ ferħ jew aktar diżgrazzji, kif kienet dejjem tgħid in-nanna? Il-wiċċ tax-xwejjaħ li Leli ra fil-mera tat-twaletta, il-pasturi li sejħu lil Liża, il-marda ta’ Betti, il-ferħ tax-xiħ u x-xiħa, id-daqq taż-żaqq u l-qbiż ta’ Nenu l-Grawwa…kollox jingħaqad fi sħaba ta’ ħolm stramb. Imma tgħid…ħolm jew mhux ħolm!?
Ġrajja li tlaqqagħna ma’ għadd ta’ drawwiet u tradizzjonijiet Maltin marbuta ma’ din il-festa qaddisa. Drawwiet li jdaħħlu liż-żgħar f’dinja ta’ Milied li forsi ma jafux. Min-naħa l-oħra aħna l-kbar titqanqal fina nostalġija għal dak il-Milied sempliċi ta’ tfulitna.

Posted on 11/01/2016, in Kotba interessanti. Bookmark the permalink. Comments Off on Reċensjoni.

Comments are closed.