Reċensjoni

Reċensjoni “Is-Salib tal-Fidda” ta’ Wistin Born

Wieħed mir-rumanzi klassiċi li nsibu fil-letteratura Maltija huwa r-rumanz Is-Salib tal-Fidda. Li għalkemm inkiteb fl-1939 baqa’ popolari mal-medda tas-snin. Patri Born fassal żewġt iqlub żgħażagħ li għalkemm mifrudin mill-qatgħa soċjali tagħhom b’riħet ġrajjiet ta’ qsim il-qalb jispiċċaw taħt saqaf wieħed.
Meta mietet ommu, Xandru baqa’ waħdu fid-dinja, imma t-tabib Pawlu Zammit li kien bniedem ta’ qalb tajba, ġabru f’daru u rabbieh bħal ibnu. It-tabib kellu tifla jisimha Rożina, ftit iżgħar minn Xandru. Għalkemm fil-bidu ż-żewġt itfal ma qablux forsi minħabba l-mistħija ta’ Xandru, bil-mod il-mod bdew jinġibdu lejn xulxin. Min kien Bertu li jidħol f’nofs din l-imħabba sinċiera? Il-ġrajja ta’ mħabba ta’ Rożina u Xandru tiġi effettwata wkoll mis-serqa tas-salib antik tal-fidda li minn ġenerazzjoni għall-oħra għadda sakemm wasal għand it-tabib Zammit.

Posted on 08/12/2015, in Kotba interessanti. Bookmark the permalink. Comments Off on Reċensjoni.

Comments are closed.