Reċensjoni

Reċensjoni tal-ktieb “Mill-Ġnejna ta’ Tfuliti” ta’ Carmel G. Cauchi

Ftit ġranet ilu xi studenti mill-iskola tagħna kellhom lezzjoni tal-Malti b’differenza. Fiha kellhom laqgħa interessanti mal-awtur popolari Carmel G. Cauchi. L-awtur li l-istudenti tal-ewwel sena tas-sekondarja huma midħla tiegħu permezz tal-ktieb Zito Zandarell-Ġrajjiet ta’ tifel aljen li huma jistudjaw f’din is-sena. Huwa tkellem dwar l-esperjenza tiegħu fil-pubblikazzjoni ta’ għadd kbir ta’ kotba għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Huwa qasam mal-istudenti xi tifkiriet ta’ tfulitu u tkellem ukoll dwar il-karriera tiegħu ta’ għalliem u lejn l-aħħar bħala Assistent Kap fi skola Primarja. Xi wħud mit-tifkiriet li semma’ mal-istudenti nsibuhom fil-ktieb tiegħu Mill-Ġnejna ta’ Tfuliti.

Dan il-ktieb mhuwiex ktieb li fih Carmel G. Cauchi jimraħ fil-fantasija biex joħloq xi storja fittizja bħalma għamel f’kotba oħra qabel. Kotba li fihom laqqagħna ma’ bosta karattri li ħoloq Cauchi stess, bħal Pietru Pitravu, Mastru Gerfex, Betta Trombetta, Ramon u Sardinellu u ħafna oħrajn. F’dan il-ktieb jirrakkonta fatti – drawwiet u ġrajjiet li seħħew tassew. Cauchi jeħodna lura fi żmien tfulitu, fis-snin ħamsin u sittin bikrin, biex miegħu nqallbu l-album tat-tifkiriet. Jistedinna ngħaddu miegħu mill-iskola tan-nuna għal dik primarja u mbagħad il-Liċeo. Idaħħalna fid-dar qadima ta’ tfulitu u jlaqqagħna ma’ qrabatu. Jaqsam magħna l-istil ta’ ħajja sempliċi li għex fi tfulitu bil-ħelu u l-morr tagħha.

Dan huwa ktieb li jappella għall-qarrejja kbar li għexu dawk is-snin għax iġeddilhom it-tifkiriet. Imma jappella wkoll għall-qarrejja żgħar għax jurihom kemm it-tfulija tal-imgħoddi kienet differenti minn dik tal-lum.

Posted on 16/12/2016, in Kotba interessanti. Bookmark the permalink. Comments Off on Reċensjoni.

Comments are closed.