Meander school magazine is out!

Key to a successful friendship

This article written by Josela Psaila of Form 5 Coral, was published in The Times of 14th June 2017.

GCHSS

Music Project: Student’s work

Presentation created by Marija Camilleri of 2 Coral

MCASTeens Summer Fun Courses

Click on poster for more information.

English Competition Term 3 Winners

Joseph Abela 1 Ruby
Katrina Abela 1 Opal
Jacob Abela 1 Diamond
Amy Busuttil 2 Diamond
Nicole Buhagiar 3 Garnet

Ortografija

L-imħabba lejn l-annimali

L-imħabba li persuna tirċievi mingħand l-annimali hi ċertament imħabba ġenwina, għax l-annimal jifhem is-sentimenti tal-bniedem xi kultant iktar mill-bniedem innifsu. Tispirani l-kapaċita` li jirritornaw l-imħabba lura u l-fatt li jindunaw li jkollok xi ħaġa li tiskomodak. L-imħabba lejn l-annimali minn dejjem kienet fija b’mod partikolari lejn il-qtates. Inħoss li l-annimali bħal kull ħaġ`oħra ħajja għandhom dritt li jgħixu kuntenti. Meta nara animal fil-bżonn inħoss il-ħtieġa li ngħinu mhux għas-sodisfazzjon imma għal vera imħabba li għandi għalihom. Ngħinhom kif nista’ forsi b’affarijiet żgħar eżempju li nitmagħhom. Aspirazzjoni li ilha tberren ġo moħħi hi li la nikber niftaħ xelter għall-klieb u l-qtates.Ikolli ngħid li rbatt qalbi mal-qtates tal-iskola u nametti li meta niġi biex nitlaq mill-iskola, in-nuqqas tagħhom ser inħossu żgur.

Xogħol ta’ Martina Caruana tal-klassi 3 Diamond

superTmatik Mental Math Championship 2016-2017

The superTmatik Mental Math Championship is an international mathematics competition for 6-15 year old pupils.
The central principle of this championship is to develop student competence in mathematics from the start of schooling by constructive play, thereby motivating and involving them in the learning process.

The following students from our school participated successfully in the superTmatik championship:

NAME                                    RANKING                        AWARD

Jessica Maris Cardona            167 out of 26048            Certificate

Maia Vella                              60 out of 29378             Certificate

Maya Xuereb                          10 out of 26048              Diploma

Laura Zammit                        122 out of 29378            Certificate

Well done to our students who ranked so well in this mathematics competition!

Xogħol tal-istudenti tad-9 sena

Fis-silta “Ir-Raġel tal-Klieb” ta’ Oliver Friggieri, niltaqgħu ma’ raġel li kien iħossu aktar komdu jikkomunika mal-klieb milli ma’ martu. L-istudenti Maria Magro Conti, Halle Camilleri, Kay Mifsud u Melissa Mercieca mill-klassi 9 Coral, għamlu din il-preżentazzjoni fil-klassi b’rabta man-novella.

Our School Embraces and Celebrates the GREEN FLAG AWARD!

Following a year of hard work, determination, teamwork, collaboration and cooperation from everyone, our school was awarded the prestigious GREEN FLAG. WELL DONE AND THANK YOU ALL!

Progetto: Casa Dolce Casa

Exhibition of Form 1 Italian Students’ work:

Our School just awarded the EkoSkola Green Flag award

Letters from the EkoSkola National Jury, informing the school about the Green Flag award:

Our School just awarded the Frans Sammut Award

We are pleased to announce that on the evening of Friday 12th May, during the Frans Sammut Award ceremony, our Żejtun school won First prize in the Schools Category. The school was awarded with a trophy and a monetary prize.

Our school placed first out of 13 participating schools. This success is thanks to the Maltese Department team, lead by Dr Kenneth Grima, which worked hard all year long by exhibiting work to promote the language around the school. Also thanks go to the Head of School Mrs Spiteri Meilak, who helped in the production of the presentation below, displaying evidence of the work done.

L-iSkola tagħna tingħata l-Premju Frans Sammut

Bi pjaċir kbir inħabbru li nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju filghaxija, waqt il-Premjazzjoni tal-Premju Frans Sammut, l-iskola tagħna taż-Żejtun rebħet l-Ewwel Premju fil-Kategorija tal-Iskejjel. Għal dan is-suċċess tat-tim tal-Malti, ingħata trofew u premju monetarju lill-iskola.

L-iskola tagħna ġiet imsejjħa fl-ewwel post minn fost 13-il skola oħra li ħadu sehem. Kien mument ta’ suċċess għat-tim tal-Malti immexxi minn Dr Kenneth Grima, tim li ħadem matul diversi xhur sabiex ittella’ xogħol bil-Malti madwar l-iskola kollha. Grazzi tmur ukoll lill-Kap tal-Iskola, s-Sinjura Spiteri Meilak li għenet fil-produzzjoni tal-preżentazzjoni t’hawn taħt li tixhed ix-xogħol li sar.

Ortografija

Annual Examinations Timetable for Years 7/8/9/10 & 11 (CCP) – June 2017

Warda biss… ħsieb għal Jum l-Omm

Italiano – Progetti degli Studenti del Primo Anno

I vincitori dell’Italian Geographic Show (2017)

I nostri studenti del terzo anno questa volta hanno fatto storia. Hanno vinto il primo quiz nazionale tenuto a Malta per gli studenti d’italiano.

Il 25 aprile, nella festa della Liberazione, la nostra scuola, rappresentata da una squadra composta da dieci studenti del terzo anno, ha partecipato all’ Italian Geographic Show che si e` tenuto nella scuola secondaria di Dingli.

La squdra era composta dai seguenti studenti:
Carly Bonavia (3 Coral), Sharona Camenzuli (3 Diamond), Martina Caruana (3 Diamond),
Amber Marie Coleiro (3 Coral), Eyomi Desira (3 Coral), Noah Galea (3 Coral),
Kayaa Marie Ellu (3 Coral), Chanelle Grima (3 Coral) ,Maria Magro Conti (3 Coral) e
Kyle Micallef (3 Diamond)

In tutto c’erano diciannove scuole partecipanti. Ogni squadra ha dovuto rispondere a 80 domande sulla geografia d’Italia. I nostri ragazzi ambivano per il primo posto e grazie alla loro determinazione, impegno e ad un lavoro di squadra ci sono riusciti. Infatti si sono classificati primi, ottendendo il miglior punteggio delle domande corrette.

Complimenti alla squadra vincente!