Warda biss… ħsieb għal Jum l-Omm

Italiano – Progetti degli Studenti del Primo Anno

I vincitori dell’Italian Geographic Show (2017)

I nostri studenti del terzo anno questa volta hanno fatto storia. Hanno vinto il primo quiz nazionale tenuto a Malta per gli studenti d’italiano.

Il 25 aprile, nella festa della Liberazione, la nostra scuola, rappresentata da una squadra composta da dieci studenti del terzo anno, ha partecipato all’ Italian Geographic Show che si e` tenuto nella scuola secondaria di Dingli.

La squdra era composta dai seguenti studenti:
Carly Bonavia (3 Coral), Sharona Camenzuli (3 Diamond), Martina Caruana (3 Diamond),
Amber Marie Coleiro (3 Coral), Eyomi Desira (3 Coral), Noah Galea (3 Coral),
Kayaa Marie Ellu (3 Coral), Chanelle Grima (3 Coral) ,Maria Magro Conti (3 Coral) e
Kyle Micallef (3 Diamond)

In tutto c’erano diciannove scuole partecipanti. Ogni squadra ha dovuto rispondere a 80 domande sulla geografia d’Italia. I nostri ragazzi ambivano per il primo posto e grazie alla loro determinazione, impegno e ad un lavoro di squadra ci sono riusciti. Infatti si sono classificati primi, ottendendo il miglior punteggio delle domande corrette.

Complimenti alla squadra vincente!

Ortografija

Personaġġ

Spellitona 2017

Personaġġ

Ortografija

Xogħol tal-idejn għal żmien l-Għid waqt lezzjoni tal-Malti

Girlanda tal-Għid

Għandek bżonn:

• Imqass
• Kolla bajda
• Żewġ wrapping papers differenti
• Kartonċina bajda / kartuna rqiqa tal-kaxxa taċ-ċereali
• Żigarella kkulurita
• Forma ta’ bajda tal-kartun
• Santa ta’ Kristu Rxoxt
1. Pinġi 8 forom ta’ bajda fuq il-kartonċina.
2. Qasqashom u waħħal fuqhom il-wrapping papers ikkuluriti.
3. Erġa’ qasqas u waħħalhom ħdejn xulxin forma ta’ ċirku. Kull ċirku jrid ikun imrikkeb ftit fuq ta’ ħdejh.

Studenti tal-klassijiet tal-Form 1 u 2 għamlu dan ix-xogħol tal-idejn.

Żjara sal-forn Ta’ Pataw

Nhar it-Tlieta 4 t’April l-istudenti tal-form 1 flimkien mal-għalliema tagħhom Ms.Massabielle Zammit, kellhom l-opportunita’ li jżuru forn magħruf bħala Ta’ Pataw fiż-Żejtun u jitgħallmu dwar kif issir il-ħobża tradizzjonali Maltija, bħala parti mil-lezzjonijiet tal-Proġett tat-Tradizzjonijiet Maltin.

Żjara lis-Sede tal-Għaqda Mużikali Beland

Nhar it-Tlieta 11 t’April 2017 l-istudenti tal-klassi 2 Coral flimkien mal-għalliema tagħhom Ms.Massabielle Zammit kellhom attivita’ mhux tas-soltu. Il-lezzjoni saret ġewwa s-Sede tal-Għaqda Mużikali Beland fejn l-istudenti tgħallmu dwar l-attivitajiet li ttella’ din is-Soċjeta’ fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa kif ukoll kellhom l-opportunita’ li jitgħallmu dwar l-arti tas-smid taħt id-direzzjoni tas-Sur Joseph Baldacchino u s-Sur Renato Spiteri.

Kelma

Parents’ Evening Activity – Eat Better (School Lunches)…..Make it Matter!

The title is the Food Code picked up by the EkoSkola students attending St Thomas More College, Secondary School Żejtun. Besides addressing the health benefits of consuming better school lunches, this food code aims to raise students as critical consumers by making the right food choices with the least impact on the environment.
As a way of disseminating good practices of Responsible Food Consumption (RFC) in relation to the Food Code, the EkoSkola students’ committee designed a pamphlet, in the form of a school lunchbox to be distributed to all the parents during Parents’ Evening on Friday 24th March 2017. Inside the lunchbox, the students presented three different menus consisting of healthy, practical and environment-friendly school lunches that the parents can easily prepare for their children.
The response was highly satisfying and rewarding for the students, with parents commenting very positively and making use of the recipes provided.

Sports Day Activity – School Lunches for Better Health and a Better Environment

It has become a yearly tradition at St Thomas More College, Secondary Żejtun for the EkoSkola Committees (students and teachers) to join forces with the School Council and prepare a healthy packed lunch for the entire school community, on the same day that the school celebrates Sports Day. The only difference this year was the involvement of the project ‘We Eat Responsibly’, hence rather than focusing solely on the health benefits, we gave as much importance to environmental-friendly practices.

This year’s packed lunch consisted of a traditional Maltese Ftira filled with tuna, seasonal vegetables and fresh herbs, and also fresh fruit smoothies (using seasonal products) and a glass of squeezed orange juice freshly cut from the school’s citrus garden. Products used to serve the packed lunch were either of paper material or collected back for reusing and recycling. The skin of all the fruits and vegetables used were separated for compost, whereas the strawberry and yoghurt containers were handed to the people responsible for the gardening Project for reusing.

Reċensjoni

Reċensjoni tal-ktieb “Toni Bajjada” ta’ Ġuże’ Muscat Azzopardi

Ġuże’ Muscat Azzopardi twieled Ħal Qormi fl-1853. Huwa magħruf l-iżjed għar-rumanzi storiċi li kiteb fosthom Viku Mason, Ċejlu Tonna, Susanna u Nazju Ellul.
Toni Bajjada hu rumanz antik Malti li Ġuże’ Muscat Azzopardi kiteb fl-1878. Rumanz bi ġrajja li sseħħ f’Malta ta’ żmien l-Assedju l-Kbir tal-1565. Dan Toni Bajjada kien ġuvni min-Naxxar mibrum b’saffejn. Twil u fuq tiegħu, ħafif daqs it-tajr, bniedem li meta jdaħħal ħaġa f’rasu ħadd ma jdawru iżjed. Wiċċu samrani, ħuġbejh mimlija, xagħru iswed tuta, għajnejh donnhom jitkellmu. Demmu kien tħossu jiġbdek, qalbu f’idejh, ħelu ma’ kulħadd; il-kelma qerq lanqas kien jaf biha. Permezz ta’ dan l-eroj Malti Azzopardi ried inissel fiduċja fil-Maltin u mħabba lejn pajjiżhom. Pajjiż li kien għadu maħkum mill-barrani u jittama li xi darba għad jikseb rajh f’idejh.

Ortografija

Students’ work

Malta Robotics Olympiad 2017

On the 24th March, 2017, our school participated in the Malta Robotics Olympiad with two teams of Form4 students, namely: Robolution and Robotech.

Although none of our teams has placed in first 3 places, one of the teams, “Robotech” has passed to the 2nd round. 

It was an exciting and learning experience for the students.

English Competition winners – term 2

L-Ispellitona- Appuntament tant mistenni mill-istudenti

Fl-14, 15, 16 ta’ Marzu saret l-ispellitona għall-istudenti tat-tmien sena mtella’ mid-Dipartiment tal-Malti. L-istudenti kienu mqassma skont il-ħiliet tagħhom. F’din l-ispellitona saret spjega tal-punti ortografiċi u b’hekk serviet ukoll bħala taħriġ supplimentari fl-ortografija.