Lill-Qamar Kwinta ta’ Rena Balzan

Dan hu filmat ta’ poeżija fis-sillabu taċ-ĊES tar-Raba’ u l-Ħames sena magħmul mis-Sur Stefano Farrugia

Posted on 04/01/2016, in Il-Ħames Sena, Ir-Raba' Sena. Bookmark the permalink. Comments Off on Lill-Qamar Kwinta ta’ Rena Balzan.

Comments are closed.