Category Archives: L-Ewwel Sena

Il-Ftira Maltija

Lezzjoni dwar il-ftira Maltija

Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Novembru 2017, fil-lezzjoni tal-Malti l-istudenti tal-klassi 1 Ruby (CCP) għamlu lezzjoni dwar il-ftira Maltija. L-istudenti marru huma stess jixtru l-ftira minn forn viċin l-iskola. Hawnhekk kellhom l-opportunità li jitgħallmu kif issir il-ftira kif ukoll dwar il-forn u x-xogħol tal-furnar. Wara marru fil-klassi fejn ħawru l-ftira b’ingredjenti Maltin bħal kappar, żebbuġ, tonn taż-żejt, tadam u kunserva u fl-aħħar ftit bżar u melħ.

Xogħol tal-Istudenti tal-Ewwel Sena fil-Malti

De Molizz magħmula minn Roberta Fava

Id-Dawl l-Abjad magħmula minn Luca Zammit

Il-Għar tax-Xelter magħmula minn Katriana Abela

Storja tal-biża’

Meta ssakkart ġo dar antika biex nistkenn mill-maltemp qalil ħassejtni se ttini rasi. Kienet dar żdingata, magħluqa għal ħafna snin u ħadd ma kien jaf dwarha għaliex ħadd ma reġa’ mar joqgħod fiha… kompli aqra hawn.

Xogħol ta’ Haley Psaila ta’ Form 1 Coral

Il-Gżejjer Gidaxx

Kien żmien ikrah ħafna. Kienet għadha kif spiċċat l-ewwel
gwerra dinjija imma kulħadd kien qed jifraħ. Il-Ħarifa
tal-1919 ġabet magħha serħan tal-moħħ li tal-inqas il-gwerra
kienet intemmet… kompli aqra hawn.

Xogħol ta’ Gyllain Pace ta’ Form 1 Coral

Meta ssakkart…

Meta ssakkart… x’waħda tinkiteb ġratli! Għadni
nħoss qalbi ħierġa kull meta niftakar fiha, avolja
għaddew ħames snin… kompli aqra hawn.

Xogħol ta’ Gyllain Pace ta’ Form 1 Coral

Ikteb riklam biex tixtri prodott oriġinali

Agħfas hawn biex tara x-xogħol ta’ Katriana Abela ta’ 1 Coral

L-Awtobijografija Tiegħi

Noqgħod fir-raħal pittoresk ta’ Marsaxlokk, il-villaġġ tas-sajjieda. Ngħix f’dar kbira u sabiħa ferm, komda u arjuża u tgawdi veduti li jpaxxu l-għajn, kemm tal-baħar kif ukoll tal-għelieqi… agħfas hawn biex tkompli taqra!

Xogħol ta’ Gyllain Pace (Year 7 Coral)

Jiena annimal f’ċirklu

Immaġina li kont annimal f’ċirklu

Ajma! Qed tweġġgħuni. Ieqfu! Ieqfu! Għala dejjem l-istess? Dejjem ittuni f’dahri u ttuni ftit x’niekol. Jien jisimni Żimba. Jien tigra taċ-ċirklu.Ma xtaqtx insir tigra taċ-ċirklu, għax is-sidien jitrattawni ħażin… kompli aqra hawn.

Komponiment ta’ Emilia Borg Cachia ta’ Form 1 Diamond

Il-Ġimgħa l-Kbira taż-Żejtun

Komponiment miktub minn Alessia Falzon ta’ 1 Topaz

Fiż-Żejtun jiġu organizzati ħafna festi fosthom il-Ġmgħa l-Kbira. Il-Ġimgħa l-Kbira hija l-iktar festa għalina ż-Żwieten kollha.
Fiż-Żejtun insibu tnax-il vara li jissimbolizzaw il-passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Għandna l-Ort, Ġuda, il-Marbut, l-Ecce Homo, Pilatu, r-Redentur, Xmun, il-Veronka, il-Vara l-Kbira, il-Pieta’, il-Monument u fl-aħħar insibu d-Duluri. Iż-Żejtun nagħmlu purċissjoni kbira u twila. Hija l-itwal purċissjoni ġo Malta.
Fil-Ġimgħa l-Kbira jien u l-familja tiegħi nibdew il-ġurnata billi nduru xi ftit wirjiet. Imbagħad immorru d-dar u nieklu l-qagħqa tal-Appostli għax f’dik il-ġurnata ma jkun jiswa laħam. Wara naraw xi kunċert fuq it-televixin li jkun sar il-ġurnata ta’ qabel f’Ħamis ix-Xirka.
Filgħaxija, waqt il-purċissjoni, missieri jmur idur it-toroq taż-Żejtun bil-kopp biex jgħin lill-knisja fl-ispejjeż tagħha. Jien u ommi nitilgħu tard tant li l-purċissjoni tkun waslet biex tidħol. Imbagħad nidħlu fil-knisja niex naraw il-parata ta’ Ġesu’ Redentur. Wara li l-vari jkunu daħlu kollha fil-knisja, nkellmu xi qraba li jkunu hemm. Iktar tard jien u l-ġenituri nidħu d-dar u jien noqgħod ngħin lil missieri jżarma l-vari.
Aħna ż-Żwieten iffortunati ħafna li għandna l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira għax b’hekk inkunu nistgħu niċċelebraw din il-festa aħjar u nidħlu iktar fl-atmosfera hekk tant sabiħa.

Awtobijografija1

“Jisimni Marija Camilleri u twelidt ħdax-il sena ilu, preċiżament nhar it-Tlieta 7 ta’ Settembru, 2004. Dakinhar, il-ġenituri tiegħi kellhom ċelebrazzjoni doppja…” … agħfas hawn biex tkompli taqra.

Awtobijografija miktuba minn Marija Camilleri tal-Klassi 1 Garnet

Awtobijografija2

“Twelidt fil-15 ta’Frar 2004, illum għandi ħdax-il sena u qiegħda fl-ewwel sena tas-sekondarja. Jisimni Sera u noqgħod iż-Żejtun…” … agħfas hawn biex tkompli taqra.

Awtobijografija miktuba minn Sera Bonanno tal-Klassi 1 Diamond.

Ritratt ta’ Toninu man-Nanna: Esperjenzi

Żewġ studenti, Marija Camilleri tal-Klassi 1 Garnet u Sera Bonanno tal-Klassi 1 Diamond, jirrakkuntawlna esperjenzi personali meta ħadu sehem fl-iskema “L-addozzjoni tan-nanna” b’rabta mal-poeżija “Ritratt ta’ Toninu man-Nanna”.

Agħfas hawn biex taqra l-esperjenza ta’ Marija Camilleri

Agħfas hawn biex taqra l-esperjenza ta’ Sera Bonanno

L-istorja tal-vażun l-aħdar

Jien u l-ġenituri tiegħi morna noqogħdu ġo dar ġdida. Din id-dar kienet ġewwa l-Imdina. L-Imdina huwa post antik ħafna. Agħfas hawn biex tkompli taqra.

Miktuba minn Alessia Falzon ta’ Form 1 Topaz

Komponiment

“Is-Sirena ta’ taħt il-baħar” minn Alessia Falzon ta’ 1 Topaz

Darba waħda kien hemm sirena li kienet tgħix taħt il-baħar. Din is-sirena kienet ħelwa ħafna u kienet iffortunata ħafna għax missierha kien ir-re tal-baħar fejn kienet tgħix hi… agħfas hawn biex tkompli taqra.