Category Archives: Xogħol l-istudenti

Xogħol tal-Istudenti tal-Ewwel Sena fil-Malti

De Molizz magħmula minn Roberta Fava

Id-Dawl l-Abjad magħmula minn Luca Zammit

Il-Għar tax-Xelter magħmula minn Katriana Abela

Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta – Kapitlu 8 Fuq is-Saqqu tat-Tiben

Preżentazzjoni

Xogħol magħmul minn Nicole Callus, Emma Curmi u Laken Cassar ta’ 2 Qroll.

Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta

Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta 

Kwizz

Xogħolijiet ta’ Marija Camilleri tal-klassi 2 Qroll

Fuklar Qadim u bnadar imċarta

Xogħol ta’ Sera, Daniel, Katrina u Nadesh tal-klassi 2 Qroll

Djarju

Minn mindu kont għadni żgħira, l-kamra tal-bejt tan-nanna, kienet taffaxxinani. Kamra mimlija sa ruħ ommha b’għamara antika li ma baqgħetx tintuża imma tiġik ħasra teħodha għand tal-forn. Is-sajf li għadda qattajt xahar għand in-nanna u ġietni x-xoqqa f’moxtha li nesplora kull rokna tal-kamra ta’ ħdejn il-bejt… Agħfas hawn biex tkompli taqra.

Xogħol ta’ Marija Camilleri ta’ 2 Coral

Storja tal-biża’

Meta ssakkart ġo dar antika biex nistkenn mill-maltemp qalil ħassejtni se ttini rasi. Kienet dar żdingata, magħluqa għal ħafna snin u ħadd ma kien jaf dwarha għaliex ħadd ma reġa’ mar joqgħod fiha… kompli aqra hawn.

Xogħol ta’ Haley Psaila ta’ Form 1 Coral

Il-gazzetta 2 Qroll

Agħfas hawn biex taqra l-gazzetta 2 Qroll.

Xogħol tal-istudenti tal-klassi 2 Qroll (2 Coral)

Il-Gżejjer Gidaxx

Kien żmien ikrah ħafna. Kienet għadha kif spiċċat l-ewwel
gwerra dinjija imma kulħadd kien qed jifraħ. Il-Ħarifa
tal-1919 ġabet magħha serħan tal-moħħ li tal-inqas il-gwerra
kienet intemmet… kompli aqra hawn.

Xogħol ta’ Gyllain Pace ta’ Form 1 Coral

Meta ssakkart…

Meta ssakkart… x’waħda tinkiteb ġratli! Għadni
nħoss qalbi ħierġa kull meta niftakar fiha, avolja
għaddew ħames snin… kompli aqra hawn.

Xogħol ta’ Gyllain Pace ta’ Form 1 Coral

Ikteb riklam biex tixtri prodott oriġinali

Agħfas hawn biex tara x-xogħol ta’ Katriana Abela ta’ 1 Coral

L-agħar ġurnata f’ħajti

Kienet ġurnata sajfija b’xemx tleqq daqs djamant. Kelli l-għeja ta’ ħames bdiewa xjuħ. Ftaħt għajnejja fl-iswed u qomt bħal qattus għażżien bl-inqas ħila possibbli. Imxejt fid-dlam qawwi ta’ kamarti waqt li bdejt naħbat ma’ kull oġġett li kien hemm. Fl-aħħar missejt u ftaħt il-bieb antik tal-injam. F’kwart ta’ kwart ta’ sekonda, l-iswed tal-kamra tiegħi ra d-dawl tax-xemx jirrifletti mill-ħajt tal-ħġieġ tal-kamra prinċipali… kompli aqra hawn

Xogħol ta’ Noah Galea ta’ 3 Coral

Matul is-snin tal-Ħajja ta’ Ġuże’ Chetcuti

Fil-lezzjoni tal-poeżija, l-istudenti fil-klassi 3 CORAL jinqasmu fi gruppi u kull grupp ikollu attività xi ħejji b’rabta mal-poeżija u skont x’jintalab jagħmel. Nicole Zammit, Suzanne Buttigieg, Isaac Dalli u Kieran Curmi kellhom iħejju preżentazzjoni bil-PowerPoint li matulha jiffukaw fuq mumenti u emozzjonijiet differenti li jġarrab il-bniedem tul ħajtu. Dan hu dak li ħejjew għalina…

L-album ta’ ħajti!

Federico, illum xiħ sewwa, intefa’ bilqiegħda fuq pultruna u bħalma kien iħobb jagħmel ta’ sikwit, qabad l-album tar-ritratti u beda jqalleb. Kemm tifkiriet ġew quddiem għajnejh, tifkiriet u ritratti li jqanqlulu nostalġija għaż-żmien tat-tfulija u taż-żgħożija, kemm dawk barka mis-sema, kif ukoll dawk li jisħet is-siegħa u l-mument li seħħew… kompli aqra hawn…

Xogħol ta’ Josela Psaila ta’ Form 5 Coral

Ħadd wara Ħadd, tasal ta’ kulħadd!

Ma kienx għad fadal ħlief borġ ġebel u skiet taqtgħu b’sikkina. Dak il-ħin qalbi bdiet tingħafas għax ħassejt li kont tlift parti minn ħajti, l-ewwel ħamsa u għoxrin sena ta’ ħajti… kompli aqra hawn…

Xogħol ta’ Josela Psaila ta’ Form 5 Coral

L-Awtobijografija Tiegħi

Noqgħod fir-raħal pittoresk ta’ Marsaxlokk, il-villaġġ tas-sajjieda. Ngħix f’dar kbira u sabiħa ferm, komda u arjuża u tgawdi veduti li jpaxxu l-għajn, kemm tal-baħar kif ukoll tal-għelieqi… agħfas hawn biex tkompli taqra!

Xogħol ta’ Gyllain Pace (Year 7 Coral)

Ħrejjef

Il-Fieres huwa preżentazzjoni flimkien ma’ ritratti ta’ xeni mill-ħrafa.

Xogħol magħmul minn Martina Caruana ta’ 2 Jade

Qwiel Maltin

Dawn huma filmati magħmulin minn dawn l-istudenti: Bernice Mifsud, Sarah Mifsud u Rebecca Xerri tat-3 Coral.
Il-qwiel li rreċtaw huma: Kappell ma jmejjilx lill-ieħor, Raqqa’ l-pannu bil-qara’ aħmar u Bil-kelma t-tajba toħroġ il-far mit-toqba.

Qwiel Maltin

Dawn huma żewġ filmati qosra ta’ studenti tal-form 3. L-istudenti fiż-żewġ filmati huma Leann Ellul u Melanie Gatt mill-klassi 3 Coral. Ir-reċta hija fuq żewġt iqwiel li għandhom fis-sillabu tat-tielet sena.

Jiena annimal f’ċirklu

Immaġina li kont annimal f’ċirklu

Ajma! Qed tweġġgħuni. Ieqfu! Ieqfu! Għala dejjem l-istess? Dejjem ittuni f’dahri u ttuni ftit x’niekol. Jien jisimni Żimba. Jien tigra taċ-ċirklu.Ma xtaqtx insir tigra taċ-ċirklu, għax is-sidien jitrattawni ħażin… kompli aqra hawn.

Komponiment ta’ Emilia Borg Cachia ta’ Form 1 Diamond

Il-Ġimgħa l-Kbira taż-Żejtun

Komponiment miktub minn Alessia Falzon ta’ 1 Topaz

Fiż-Żejtun jiġu organizzati ħafna festi fosthom il-Ġmgħa l-Kbira. Il-Ġimgħa l-Kbira hija l-iktar festa għalina ż-Żwieten kollha.
Fiż-Żejtun insibu tnax-il vara li jissimbolizzaw il-passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu. Għandna l-Ort, Ġuda, il-Marbut, l-Ecce Homo, Pilatu, r-Redentur, Xmun, il-Veronka, il-Vara l-Kbira, il-Pieta’, il-Monument u fl-aħħar insibu d-Duluri. Iż-Żejtun nagħmlu purċissjoni kbira u twila. Hija l-itwal purċissjoni ġo Malta.
Fil-Ġimgħa l-Kbira jien u l-familja tiegħi nibdew il-ġurnata billi nduru xi ftit wirjiet. Imbagħad immorru d-dar u nieklu l-qagħqa tal-Appostli għax f’dik il-ġurnata ma jkun jiswa laħam. Wara naraw xi kunċert fuq it-televixin li jkun sar il-ġurnata ta’ qabel f’Ħamis ix-Xirka.
Filgħaxija, waqt il-purċissjoni, missieri jmur idur it-toroq taż-Żejtun bil-kopp biex jgħin lill-knisja fl-ispejjeż tagħha. Jien u ommi nitilgħu tard tant li l-purċissjoni tkun waslet biex tidħol. Imbagħad nidħlu fil-knisja niex naraw il-parata ta’ Ġesu’ Redentur. Wara li l-vari jkunu daħlu kollha fil-knisja, nkellmu xi qraba li jkunu hemm. Iktar tard jien u l-ġenituri nidħu d-dar u jien noqgħod ngħin lil missieri jżarma l-vari.
Aħna ż-Żwieten iffortunati ħafna li għandna l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira għax b’hekk inkunu nistgħu niċċelebraw din il-festa aħjar u nidħlu iktar fl-atmosfera hekk tant sabiħa.

Awtobijografija1

“Jisimni Marija Camilleri u twelidt ħdax-il sena ilu, preċiżament nhar it-Tlieta 7 ta’ Settembru, 2004. Dakinhar, il-ġenituri tiegħi kellhom ċelebrazzjoni doppja…” … agħfas hawn biex tkompli taqra.

Awtobijografija miktuba minn Marija Camilleri tal-Klassi 1 Garnet