Author Archives: admin1

Xogħol tal-istudenti tad-9 sena

Fis-silta “Ir-Raġel tal-Klieb” ta’ Oliver Friggieri, niltaqgħu ma’ raġel li kien iħossu aktar komdu jikkomunika mal-klieb milli ma’ martu. L-istudenti Maria Magro Conti, Halle Camilleri, Kay Mifsud u Melissa Mercieca mill-klassi 9 Coral, għamlu din il-preżentazzjoni fil-klassi b’rabta man-novella.

Our School Embraces and Celebrates the GREEN FLAG AWARD!

Following a year of hard work, determination, teamwork, collaboration and cooperation from everyone, our school was awarded the prestigious GREEN FLAG. WELL DONE AND THANK YOU ALL!

Progetto: Casa Dolce Casa

Exhibition of Form 1 Italian Students’ work:

Our School just awarded the EkoSkola Green Flag award

Letters from the EkoSkola National Jury, informing the school about the Green Flag award:

Our School just awarded the Frans Sammut Award

We are pleased to announce that on the evening of Friday 12th May, during the Frans Sammut Award ceremony, our Żejtun school won First prize in the Schools Category. The school was awarded with a trophy and a monetary prize.

Our school placed first out of 13 participating schools. This success is thanks to the Maltese Department team, lead by Dr Kenneth Grima, which worked hard all year long by exhibiting work to promote the language around the school. Also thanks go to the Head of School Mrs Spiteri Meilak, who helped in the production of the presentation below, displaying evidence of the work done.

L-iSkola tagħna tingħata l-Premju Frans Sammut

Bi pjaċir kbir inħabbru li nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju filghaxija, waqt il-Premjazzjoni tal-Premju Frans Sammut, l-iskola tagħna taż-Żejtun rebħet l-Ewwel Premju fil-Kategorija tal-Iskejjel. Għal dan is-suċċess tat-tim tal-Malti, ingħata trofew u premju monetarju lill-iskola.

L-iskola tagħna ġiet imsejjħa fl-ewwel post minn fost 13-il skola oħra li ħadu sehem. Kien mument ta’ suċċess għat-tim tal-Malti immexxi minn Dr Kenneth Grima, tim li ħadem matul diversi xhur sabiex ittella’ xogħol bil-Malti madwar l-iskola kollha. Grazzi tmur ukoll lill-Kap tal-Iskola, s-Sinjura Spiteri Meilak li għenet fil-produzzjoni tal-preżentazzjoni t’hawn taħt li tixhed ix-xogħol li sar.

Ortografija

Annual Examinations Timetable for Years 7/8/9/10 & 11 (CCP) – June 2017

Warda biss… ħsieb għal Jum l-Omm

Italiano – Progetti degli Studenti del Primo Anno

I vincitori dell’Italian Geographic Show (2017)

I nostri studenti del terzo anno questa volta hanno fatto storia. Hanno vinto il primo quiz nazionale tenuto a Malta per gli studenti d’italiano.

Il 25 aprile, nella festa della Liberazione, la nostra scuola, rappresentata da una squadra composta da dieci studenti del terzo anno, ha partecipato all’ Italian Geographic Show che si e` tenuto nella scuola secondaria di Dingli.

La squdra era composta dai seguenti studenti:
Carly Bonavia (3 Coral), Sharona Camenzuli (3 Diamond), Martina Caruana (3 Diamond),
Amber Marie Coleiro (3 Coral), Eyomi Desira (3 Coral), Noah Galea (3 Coral),
Kayaa Marie Ellu (3 Coral), Chanelle Grima (3 Coral) ,Maria Magro Conti (3 Coral) e
Kyle Micallef (3 Diamond)

In tutto c’erano diciannove scuole partecipanti. Ogni squadra ha dovuto rispondere a 80 domande sulla geografia d’Italia. I nostri ragazzi ambivano per il primo posto e grazie alla loro determinazione, impegno e ad un lavoro di squadra ci sono riusciti. Infatti si sono classificati primi, ottendendo il miglior punteggio delle domande corrette.

Complimenti alla squadra vincente!

Ortografija

Personaġġ

Spellitona 2017

Personaġġ

Ortografija

Xogħol tal-idejn għal żmien l-Għid waqt lezzjoni tal-Malti

Girlanda tal-Għid

Għandek bżonn:

• Imqass
• Kolla bajda
• Żewġ wrapping papers differenti
• Kartonċina bajda / kartuna rqiqa tal-kaxxa taċ-ċereali
• Żigarella kkulurita
• Forma ta’ bajda tal-kartun
• Santa ta’ Kristu Rxoxt
1. Pinġi 8 forom ta’ bajda fuq il-kartonċina.
2. Qasqashom u waħħal fuqhom il-wrapping papers ikkuluriti.
3. Erġa’ qasqas u waħħalhom ħdejn xulxin forma ta’ ċirku. Kull ċirku jrid ikun imrikkeb ftit fuq ta’ ħdejh.

Studenti tal-klassijiet tal-Form 1 u 2 għamlu dan ix-xogħol tal-idejn.

Żjara sal-forn Ta’ Pataw

Nhar it-Tlieta 4 t’April l-istudenti tal-form 1 flimkien mal-għalliema tagħhom Ms.Massabielle Zammit, kellhom l-opportunita’ li jżuru forn magħruf bħala Ta’ Pataw fiż-Żejtun u jitgħallmu dwar kif issir il-ħobża tradizzjonali Maltija, bħala parti mil-lezzjonijiet tal-Proġett tat-Tradizzjonijiet Maltin.

Żjara lis-Sede tal-Għaqda Mużikali Beland

Nhar it-Tlieta 11 t’April 2017 l-istudenti tal-klassi 2 Coral flimkien mal-għalliema tagħhom Ms.Massabielle Zammit kellhom attivita’ mhux tas-soltu. Il-lezzjoni saret ġewwa s-Sede tal-Għaqda Mużikali Beland fejn l-istudenti tgħallmu dwar l-attivitajiet li ttella’ din is-Soċjeta’ fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa kif ukoll kellhom l-opportunita’ li jitgħallmu dwar l-arti tas-smid taħt id-direzzjoni tas-Sur Joseph Baldacchino u s-Sur Renato Spiteri.

Kelma