Next Year

The Ministry of Education and Employment launched a new website, https://nextyear.edu.mt, to provide students, parents and teachers, with useful information of what to expect in the next scholastic year. 

No Logo Image Found!

English Competition Winners

Prize winners term 2 March 2018

Il-Kultura Maltija

Nhar it-Tlieta 20 ta’ Marzu 2018, il-klassi tal-Malti Form 1 Grupp D flimkien mal-għalliema tagħhom Ms.Massabielle Zammit u s-Sur Joseph Galdes ħadu sehem f’attivita` kulturali barra mill-iskola bħala parti mil-lezzjonijiet dwar il-Kultura Maltija. L-istudenti kellhom l-opportunità li jżuru żewġ mudelli ta’ knejjes fost diversi li nsibu ġewwa ż-Żejtun; waħda tas-Sur Brian Gatt u oħra tas-Sur Saviour Abela. Wara kellhom ukoll l-opportunità unika li jattendu għal sezzjoni tal-arti tas-smid ġewwa s-Sede tas-Soċjeta` Mużkali Beland fejn is-Sur Etienne Callejja u s-Sur Joseph Baldacchino wrew lill-istudenti kif tinħadem din l-arti marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira. L-istudenti niżlu wkoll fil-kantina fejn Is-Sur Samuel Venezani u s-Sur Renato Spiteri spjegawlhom dwar xi props marbuta mal-pagent Ecce Homo li titella’ fl-istess sede.

      

 

Vermi Compost Bin

Vermi Compost Bin – EkoSkola YRE Competition

ECDL Application Form

ECDL Application Form

ECDL Application Forms – Guidelines

Green Flag

SELFIE Award

Our School has been awarded the SELFIE badge following the successful participation and completion of the SELFIE pilot survey held during the second week of October.

 

embed_badge

GRAZZI TALLI ĠEJTU TARAWNA

GRAZZI TALLI ĠEJTU TARAWNA!

Napprezzaw jekk issibu mument u tirrispondu ftit mistoqsijiet dwar l-esperjenza tagħkom. Grazzi mill-ġdid.

 

Studenti li raw il-Panto filgħodu: https://goo.gl/forms/PJPf1HBCG6jui38m2

 

Udjenza Ġenerali: https://goo.gl/forms/C6VQXn9sCw1r5M8g1

 

PROVISIONAL HALF YEARLY TIMETABLE 2018

Provisional HY TT – 2018

Panto 2017

  • Schools wishing to book Morning Shows kindly send an email on stmc.zejtun.ss@ilearn.edu.mt
  • To book Evening Shows go to https://www.ticketline.com.mt or phone school on 25986400 for more information.

English competitions term 1 Nov 2017

Il-Ftira Maltija

Lezzjoni dwar il-ftira Maltija

Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Novembru 2017, fil-lezzjoni tal-Malti l-istudenti tal-klassi 1 Ruby (CCP) għamlu lezzjoni dwar il-ftira Maltija. L-istudenti marru huma stess jixtru l-ftira minn forn viċin l-iskola. Hawnhekk kellhom l-opportunità li jitgħallmu kif issir il-ftira kif ukoll dwar il-forn u x-xogħol tal-furnar. Wara marru fil-klassi fejn ħawru l-ftira b’ingredjenti Maltin bħal kappar, żebbuġ, tonn taż-żejt, tadam u kunserva u fl-aħħar ftit bżar u melħ.

Personaġġi

Il-Kultura Maltija

English Literacy – Star Essays

SpLD Meeting for Form 1 & Form 2 students

DLAP 102 – Communication ENG

Parents’ Day

Kindly note change in DRAMA HomePage link

http://thedramahomepage.eu3.biz/index.html

School’s New Telephone number

School’s New Telephone number

is now 2598 6400.

Hello Summer 2017!