Drawing on “Eye Spy”

Samuel Farrugia of Year 9 sent a drawing about Halloween and it was printed in Eye Spy which comes out every Wednesday with The Times of Malta. He even won a prize. Well done Samuel!

 

This year’s Panto is the 25th one!… do not miss it!

Tickets for evening performances can also be booked here: https://goo.gl/forms/3QfdQAkicqTEshQp1

Breast Cancer Awareness Month

Personaġġ

Eye Health

Reċensjoni

Reċensjoni tal-kotba “Storikus 1” u “Storikus 2” ta’ Simone Spiteri

Għall-kuntrarju tas-soltu l-kotba tal-lum mhumiex rumanzi jew qegħdin jirrakkontaw storja fittizja. Illum flok ktieb wieħed għandna żewġ kotba li jiffurmaw parti minn sensiela ġdida li b’mod divertenti jressquna aktar qrib l-Istorja ta’ Malta. Fil-fatt kif jgħidilna s-sotto titlu, dawn joħduna “dawra mal-Istorja tal-gżejjer Maltin u l-Mediterran.

Storikus 1 huwa l-ewwel volum f’sensiela ta’ kotba tal-Istorja għas-sekondarja. Diversi aspetti mill-Istorja ta’ Malta, miż-żmien Preistoriku sal-wasla tal-Għarab, huma ppreżentati kronoloġikament b’mod informattiv, interessanti u ħolistiku.

Ix-xogħol u attivitajiet li fih jagħtu lok lill-għalliema u l-istudenti għal djalogu, riċerka u dibattitu. Kull Taqsima tinkludi wkoll word banks, reviżjoni fil-qosor, tabelli ta’ fatti relatati mal-lezzjoni, bijografiji qosra ta’ karattri storiċi prinċipali, eżerċizzji u mistoqsijiet, logħob, spunti għal iżjed riċerka u proġetti, testijiet, ritratti, illustrazzjonijiet, u mapep.

Storikus 2 li huwa t-tieni volum f’din is-sensiela ta’ kotba tal-Istorja għas-sekondarja niltaqghu ma’ diversi aspetti mill-Istorja ta’ Malta, minn Żmien il-Medjuevu sal-wasla tan-Normanni, mir-Rinaxximent madwar l-Ewropa u Żmien l-Iskoperti sal-Assedju l-Kbir tal-1565.

Iż-żewġ kotba minbarra li huma miżgħuda b’ritratti u stampi li jgħinuk tifhem aħjar din il-mixja fl-Istorja ta’ pajjiżna, insibu wkoll illustrazzjonijiet oriġinali kkulluriti ta’ Nicole Diacono. Meta dawn iż-żewġ kotba jiġu f’idejk żgur li tibda tapprezza aħjar l-Istorja ta’ Malta. L-apprezzament jiżdied aktar meta ssir taf li dawn il-kotba huma miktubin minn Simone Spiteri li ftit tas-snin ilu kienet studenta fl-iskola tagħna.

Kelma

Famous Scientists presentations

Presentations done by Form 1 students:

Obesity

Ortografija

Reċensjoni

Reċensjoni tal-ktieb “Il-Familja Vella” ta’ Francis Ebejer

Francis Ebejer hu meqjus bħala wieħed mill-aqwa drammaturgi Maltin. Minbarra d-drammi hu magħruf ukoll għall-pinna tajba li kellu bl-Ingliż li dehret fl-aqwa tagħha fir-rumanzi li huwa ppubblika f’din il-lingwa. Ma tantx nassoċjaw lil Francis Ebejer mal-kitba tat-tfal. Fil-fatt dawn is-seba’ stejjer li nsibu f’dan il-ktieb huma l-uniċi li dan l-awtur magħruf qatt kiteb għat-tfal. Oriġinarjament dawn kienu dehru bl-Ingliż u f’forma iqsar fil-ġurnal Children’s Own u ħafna snin wara dehru maqlubin għall-Malti, riveduti u miżjuda fil-magażin Sagħtar
Dawn l-istejjer juru kittieb matur b’ħakma qawwija tal-lingwa u tal-pajsaġġ Malti, u huma miżgħuda b’karattri ħelwin li żgur tinġibdu lejhom. Fihom issibu taħlita ta’ drawwiet lokali għad li xi ftit antiki, ta’ mumenti komiċi, ta’ umoriżmu u anki xi waqtiet ta’ tensjoni. Din it-taħlita għandha żżommkom interessati mill-bidu sal-aħħar f’dak kollu li qed jiġri fil-familja Vella. Il-ktieb hu mżewwaq bi stampi sbieħ ta’ Marisa Attard.

Personaġġ

Get to know your skin

Kelma

ECDL January/February 2017 Registrations

ECDL APPLICATION FORM / FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI TAL-ECDL


Dear Parents and Guardians,

The Examinations Department (Education Directorates) will be accepting applications from candidates in Year 8 (Form2), Year 9 (Form3), Year 10 (Form4) and Year 11 (Form5) who are interested in sitting for the ECDL Examinations in January/February 2017. These Examinations will be held on Saturdays.

Students requesting special arrangements are to contact the Examinations Department on 25982963 by not later than Friday 21st October 2016.

  • Year 8 (Form 2) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) Exam or Resit.
  • Year 9 (Form 3) students can apply for Presentation (MS PowerPoint) and/or Word Processing (MS Word) Exams or Resits.
  • Year 10 (Form 4) students can apply for Presentation (MS PowerPoint), Word Processing (MS Word) and/or Online Essentials Exams or Resits.
  • Year 11 (Form 5) students can apply for Using Databases (MS Access) and/or any other pending Module.

Interested Students are to print and fill in the attached application and hand it to their ICT teacher by not later than Monday, 10th October, 2016.


Għeżież Ġenituri/Gwardjani,

Id-Dipartiment tal-Eżamijiet fi ħdan id-Direttorati tal-Edukazzjoni se jkun qed jaċċetta applikazzjonijiet mingħand kandidati tat-8 Sena (Form2), id-9 Sena (Form3), l-10 Sena (Form4) u l-11-il Sena (Form5) li huma nteressati li jagħmlu l-Eżamijiet tal-ECDL f’Jannar/Frar 2017. Dawn l-Eżamijiet se jsiru nhar ta’ Sibt.

Studenti li għandhom bżonn arranġamenti speċjali, huma mitlub iċemplu lid-Dipartiment tal-Eżamijiet fuq in-numru 25982963 sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 21 t’Ottubru 2016.

  • Studenti tat-8 Sena (Form 2) jistgħu japplikaw għall-Eżami/Resit tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint).
  • Studenti tad-9 Sena (Form 3) jistgħu japplikaw għall-Eżamijiet/Resits tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint u/jew ‘Word Processing’ (MS Word)
  • Studenti tal-10 Sena (Form 4) jistgħu japplikaw għall-Eżamijiet/Resits tal-‘Presentation’ (MS PowerPoint, ‘Word Processing’ (MS Word) u/jew ‘Online Essentials’.
  • Studenti tal-11-il Sena (Form 5) jistgħu japplikaw għall-Eżami tad-‘Databases’ (MS Access) u/jew xi eżamjiet oħra li jkun jonqoshom jagħmlu.

Studenti interessati għandhom jipprintjaw u jimlew l-applikazzjoni mehmuza u jgħadduha lill-għalliem/a tal-ICT sa mhux aktar tard mit-Tnejn 10 t’Ottubru 2016.

meander – cool summer read

Welcome Summer 2016!!

Kompetizzjoni Ortografija 3 – Rebbieħa

Ir-rebbieħa tat-tielet u l-aħħar kompetizzjoni ortografika huma:

  • Caruana Nevise (1 Jade) b’124 kelma miktuba tajbin
  • Xuereb Kristy (3 Coral) b’117-il kelma miktuba tajbin

Dawn iż-żewġ studenti ngħataw ktieb kull wieħed mogħti minn BDL Distributors Limited.

EkoSkola Silver Award

With hard work and determination from the EkoSkola Students’ Council and their mentor teachers, together with the support and cooperation of the SMT, staff and parents, our school managed to obtain the EkoSkola Silver Award Certificate for Scholastic Year 2015/16. The award was presented by Her Excellency Marie-Louise Coleiro Preca, President of Malta.

Kurt Zahra (2 Jade) and Anne Marie Azzopardi (3 Coral) acted as the school ambassadors, on behalf of the EkoSkola Students’ Council and received the award at the President’s Palace in Valletta, on Monday 6th June with pride, satisfaction and honour.

The next step is the achievement of the Green Flag, and therefore we invite all the stakeholders (members of staff, students and parents) to come on board and provide the support needed. Let’s walk this journey together and obtain the recognition that our school highly deserves.
Well done to all those involved in the attainment of this award and thank you. It makes us all so very proud.

Let’s Learn Europe Together – Quiz activity for Years 8, 9 and 10

This Scholastic Year the school participated in a EU Project entitled ‘LET’S LEARN EUROPE TOGETHER’, involving the majority of students in Years 8, 9 and 10. This project was launched by the European Parliament Information Office, whereby students were provided with an educational resource booklet, divided into 6 modules, namely: A brief History of the EU; the European Union and You; Making Decisions; Europe without borders; European values; Your voice in Europe.
The idea behind this project was not only to expose the students and get them familiar with facts about the European Union, but also to bring as many subjects working together (e.g. European Studies, Geography, History, Social Studies and Mathematics).
On Wednesday 18th May, eight group of students tested the knowledge acquired and challenged one another through a quiz which was delivered by representatives from the European Parliament Information Office. The winning team will be competing with other finalists from other schools in October 2016 and the finalists were; Melanie Gatt, Kylie Grech, Yasmine Micallef Zammit, Kristy Xuereb and Mariah Zammit from class 3 Coral. We wish them all the best of luck!!